Ons glo in die totale opvoeding van ons kinders in ‘n gedissiplineerde en geordende atmosfeer en daarom poog ons om ‘n gesonde balans tussen akademie, sport en kultuur te handhaaf. Ons strewe daarna om die kind in sy totaliteit op te voed, om insig en logiese denke te ontwikkel en die kind tot gebalanseerde en verantwoordelike volwassenheid te lei. Ons probeer om by ons kinders ‘n liefde en trots vir hul eie te ontwikkel en om ‘n verantwoordelikheidsbesef aan te kweek.